Copyright © 2007  BDK All rights reserved.

Historia

    “Próba Wyjścia” - wystawa, ekspozycja, instalacji Michała Florka i Piotra Worońca 1985 r.

To początek powstania  Galerii “Na Strychu”.

Przez kilkanaście lat stary strych Brzozowskiego Domu Kultury - milczał.

Po tak długim czasie w 2002 r. zrodził się pomysł kontynuacji wizji artystów.

Dzięki wysiłkowi, pomocy oraz przychylności kilku osób  udało się “odkurzyć” strych.

   Nawiązując do wystawy z przed lat : Niech ” spektakl do nienapisanego dramatu trwa”

Tomasz Rolniak,  Damian Wojtowicz,  Piotr Woroniec Jr

Brzozowski Dom Kultury

Galeria Na Strychu

“żeby wyjść trzeba chwile posiedzieć”