Copyright © 2007  BDK All rights reserved.

Historia

   “Próba Wyjścia” - wystawa, ekspozycja, instalacji Michała Florka i Piotra Worońca 1985 r.

To początek powstania  Galerii “Na Strychu”.

Przez kilkanaście lat stary strych Brzozowskiego Domu Kultury - milczał.

Po tak długim czasie w 2002 r. zrodził się pomysł kontynuacji wizji artystów.

Dzięki wysiłkowi, pomocy oraz przychylności kilku osób  udało się “odkurzyć” strych.

   Nawiązując do wystawy sprzed lat : Niech ” spektakl do nienapisanego dramatu trwa”


Chcemy promować projekty w wymiarze profesjonalnym… Wynika to  z naszej wewnętrznej potrzeby oraz postawy twórczej.
„Galerii Na Strychu” wyjątkowa, pełna uroku, z klimatem…  

Galeria mieszcząca się na poddaszu Brzozowskiego Domu Kultury ma za zadanie przede wszystkim pokazywać szerszej publiczności ciekawe zjawiska w sztuce najnowszej, w dialogu twórczym między artystami reprezentującymi różne formy wyrazu artystycznego: plastyka, teatr, muzyka, sztuki wizualne  … 

Przez promowanie działań, interakcji artystycznych, organizację: wystaw, spektakli, konfrontacji wizualno-muzycznych... dla osób  które są twórcze i chcą mieć sposobność do obcowania ze sztuką, z ludźmi kultury. Takie wydarzenia mają wpływ na twórczy rozwój kulturalny naszego regionu.

Dzięki takim inicjatywom Galeria Na Strychu zaznacza się coraz mocniej na mapie artystycznej Polski.

Damian Wojtowicz,  Piotr Woroniec Jr, Tomasz Rolniak

Brzozowski Dom Kultury

Galeria Na Strychu

“żeby wyjść trzeba chwile posiedzieć”