Galeria Na Strychu – Brzozowski Dom Kultury – Copyright © 2007  BDK  – All rights reserved.

W ramach naboru do Programów rządowych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2022 został złożony projekt do Programu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Sztuki wizualne”. Powstał on we współpracy Brzozowski Dom Kultury i Stowarzyszenie Przestrzeń Twórcza.

Projekt „Ada Florek Watercolors. TAM I Z POWROTEM.” został rozpatrzony pozytywnie i otrzymał akceptację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.