Copyright © 2007  BDK All rights reserved.

Brzozowski Dom Kultury

Galeria Na Strychu

Pojawił się Grzegorz Sienkiewicz. Świetny, fascynujący. Jak to zawsze z  kręgu  Art. Brut, niespodziewany, osobny. Jakby bez  metryki. Bez studiów, świadomie  kształtowanej drogi rozwoju. To jednak, co ogranicza możliwości, może się także stać szansą na wyzwolenie wyobraźni, na śmiałość decyzji. /…/

        To prawda, patrząc na obrazy pana Sienkiewicza  szukam powinowactwa, myślę o Chagallu, o malarzach snu niespokojnej 

wyobraźni  ale  ważkie jest przede wszystkim to, co w nim jedyne,  ton jego twórczości. Zadziwia  zdolność poetyckiego  konsekwentnego realizowania swej wizji, ciekawego operowania kolorem, a więc tego co się rodzi w sferze psychiki, wewnętrznych doświadczeń. /…/ Twórczość samorodna, nie wyuczona, jedyna, zrodzona z emocji, potrzeb psychicznych.”


Tak napisał Prof. Aleksander Jackowski we wstępie do katalogu – „Chagall Sienkiewicz „Sny” litografia i malarstwo”, która  odbyła się w Galerii  ”Tak” w Poznaniu /październik – listopad 2005/.

Wystawy :

2000 – I miejsce w kategorii plastycznej w VIII Ogólnopolskim  Festiwalu Piosenki, Teatru i Plastyki w Łęcznej Spotkanie Przyjaźni

2001 – I miejsce w kategorii plastycznej w IX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki, Teatru i Plastyki w Łęcznej Niosę w sobie

           radość

2003 – I miejsce na etapie wojewódzkim  w III Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla WTZ

2004 – wyróżnienie w V Ogólnopolskim Konkursie Malarskim im. Teofila Ociepki w Bydgoszczy

2005 – I miejsce w kategorii malarstwa w IV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla WTZ

2001 – wystawa pokonkursowa w IX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki, Teatru i Plastyki w Łęcznej

2002 – wystawa Grzegorz Sienkiewicz i przyjaciele w KDK w Krośnie

         – wystawa w Galerii Promyk w Gdańsku

         – udział w wystawie VII Międzynarodowego Biennale Sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych w Krakowie

2003 – wystawa zbiorowa Oswojenie Świata (Warszawa, Dusseldorf, Haga, Poznań)

2004 – wystawa w Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach

         – wystawa w Galerii Art. Naif w Krakowie

         – wystawa Nikifor i inni w Pałacu Sztuki w Krakowie

         – wystawa Dziesięciu w Muzeum Narodowym w Gdańsku

         – wystawa pokonkursowa w V Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im.Teofila Ociepki w Bydgoszczy

2005 – wystawa Talent Pasja Intuicja w Muzeum Malczewskiego w Radomiu i  Muzeum Etnograficznym w Warszawie oraz

           Berlinie

           – wystawa Sny Chagall Sienkiewicz w Galerii Tak w Poznaniu

           – wystawa pokonkursowa IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla WTZ w Międzynarodowym Centrum Kultury

           w Krakowie

2006 – wystawa indywidualna w Biurze Wystaw Artystycznych w Krośnie

        – wystawa indywidualna w Biurze Wystaw Artystycznych w Rzeszowie

2006/2007 – wystawa indywidualna w Sali Tradycji Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie z okazji 30 – lecia

                   GOKiW w Haczowie

2007 – wystawa zbiorowa Korekta w Galerii Pasaż w Iwoniczu Zdroju

        – wystawa zbiorowa rysunek, malarstwo, rzeźba, grafika Na strychu Brzozowski Dom Kultury

2008 – wystawa poplenerowa Artyści Naturze- Powietrze w Galerii Sękowej w Uniwersytecie Ludowym Rzemiosła

           Artystycznego w Woli Sękowej

Grzegorz Sienkiewicz

(1962 - 2008 r.)