Copyright © 2007  BDK All rights reserved.

Brzozowski Dom Kultury

Galeria Na Strychu

Udział w wystawie:

  1. Punktor Jan Kościelny

  2. Punktor Antoni Kościelny

  3. Punktor Grzegorz Kościelny

  4. Punktor Stanisław Cyparski

  5. Punktor Piotr Woroniec Jr.

  6. Punktor Damian Wojtowicz