Copyright © 2007  BDK All rights reserved.

Brzozowski Dom Kultury

Galeria Na Strychu

Magdalena Gałecka (MITRZA)

Urodzona w 1979 w Chełmie. W latach 1998 - 2003 studiowała w Instytucie Sztuki na UR.

W międzyczasie wystawiła kilka razy rysunek, grafikę, obrazki. Po studiach ruszyła do USA.

Pracuje jako dekorator wnętrz oraz uprawia malarstwo dekoracyjne wielkoformatowe.

Poza pracą maluje obrazy olejne. Od lat niezmiennie w kierunku ekspresjonizmu figuratywnego.

Kontakt

701 S. Elmhurst Rd. #E

Des Plaines 60016 IL.

USA


magdalenagalecka@yahoo.com


www.mitrza.30art.com


tel. (847) 533-0740