Copyright © 2007  BDK All rights reserved.

Brzozowski Dom Kultury

Galeria Na Strychu

Marcin Oczkowski - OKI

Marcin Oczkowski urodzony w 1979 roku w Przemyślu. Absolwent Szkoły Muzycznej Pierwszego Stopnia i Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu oraz Policealnego Studium Księgowości - kierunek informatyka. Studia na Uniwersytecie Rzeszowskim - kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych w Instytucie Sztuk Pięknych, specjalizacja malarstwo w pracowni prof. Tadeusza Wiktora. Uprawia malarstwo sztalugowe, rysunek, grafikę komputerową, plakat, projektowanie graficzne oraz architekturę wnętrz. Udzielał się w licznych organizacjach studenckich i pozastudenckich: Wiceprzewodniczący do Spraw Kultury w Komisji Kultury, Rada Wydziału, Rada Instytutu, Komisja Stypendialna, Delegat do Parlamentu Studentów UR, Elektor UR, Prezes Koła Naukowo - Artystycznego “Razem”.

Udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych i indywidualnych, w kraju i za granicą, min: Radomiu, Rzeszowie, Sanoku, Jarosławiu, Tarnowie, Przemyślu, Brzozowie, Radomiu, Iwoniczu Zdroju, Stalowej Woli Brał udział w II Międzynarodowych Warsztatach Twórczych - Poddąbie 2003 i Warsztatach Ceramicznych - Nowy Wiśnicz 2004.


W 2005 r. Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki i sztuki.

Obecnie :


Manager portali o sztuce:


www.artbay.pl

www.artbayprestige.pl


Manager:


www.hergon.pl

www.hergondruk.pl


Grafik Freelancer


Kontakt


M: 600 255 391

E: oki_@op.pl

W: www.okiart.pl