Copyright © 2007  BDK All rights reserved.

Brzozowski Dom Kultury

Galeria Na Strychu

Paweł Bińczycki

Urodzony w Rzeszowie w 1974 roku. Po ukończeniu Przyzakładowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej gdzie zdobył zawód ślusarza narzędziowego, uczęszczał do Centrum Kształcenia Ustawicznego kończąc je na  kierunku społeczno-prawnym. Studia w Rzeszowskim Instytucie Sztuk Pięknych /WSP/ w Pracowni Druku Wklęsłego prof. Włodzimierza Kotkowskiego. Dyplom z wyróżnieniem uzyskany w 2001 roku. W latach 1998-2008 asystent, kolejno w pracowniach: prof. Włodzimierza Kotkowskiego, prof. Andrzeja Pietscha i prof. Krzysztofa Skórczewskiego. Udział w wystawach i konkursach krajowych

i zagranicznych.


Adres: ul. Kosynierów 3/16,

35-242 Rzeszów,

tel. 017 7401584


e-mail: binczycki@gmail.com

Kontakt