Copyright © 2007  BDK All rights reserved.

Brzozowski Dom Kultury

Galeria Na Strychu


„SZYMBART 2011-2016”

PODSUMOWANIE SYMPOZJÓW ARTYSTYCZNYCH AKADEMII I KIERUNKÓW ARTYSTYCZNYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH, ORGANIZOWANYCH W LATACH 2011 -2016   W SZYMBARKU  K. GORLIC


Miejsce wystawy:

Galeria Na Strychu

Brzozowski Dom Kultury, ul. Armii Krajowej 3

36-200 Brzozów, woj. podkarpackie

www.facebook.com/galerianastrychu.bdk


Termin wystawy: 20.X.2017 - 28.XI.2017 r.

ZAPRASZAMY NA FINISAŻ DNIA 18.XI.2017 - GODZINA 18.18

który połączony będzie z promocją katalogu.
Nadszedł czas na podsumowanie kilku edycji naszej współpracy w ramach tego oryginalnego projektu, gdzie artystycznym, międzyuczelnianym konfrontacjom towarzyszyły dyskusje panelowe teoretyków i historyków sztuki, pedagogów i wykładowców średnich i wyższych szkół artystycznych - z kraju i zagranicy.

Celem tych artystycznych sympozjów oraz bardzo interesujących spotkań teoretyków sztuki były przede wszystkim konfrontacje różnych środowisk akademickich i porównanie ich systemów dydaktycznych, analiza efektów kształcenia artystycznego w zakresie plastyki
i wspomniane już dyskusje nad wybranym tematem z zakresu edukacji artystycznej i szeroko pojętej kultury elitarnej.


GŁÓWNI ORGANIZATORZY I POMYSŁODAWCY PROJEKTU „SzymbART 2011-2016”

• INSTYTUT FILOZOFII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

• WYDZIAŁ SZTUKI UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

• MUZEUM - DWORY KARWACJANÓW I GŁADYSZÓW W GORLICACH -

Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy Kasztel w Szymbarku, Oddział Muzeum w Gorlicach


Koordynatorzy logistyki projektu i zaplanowanego cyklu wystaw: Marek A. Olszyński, Marek Pokrywka, Piotr Woroniec Jr, Marek Haba


W wystawie udział biorą:

Tomasz Baran

Kamila Bednarska

Paulina Dębosz

Elżbieta Błaszyńska

Iwona Bugajska - Bigos

Jan Ferenc

Regina Główczak

Józef J. Kierski

Łukasz Konieczko

Olimpia Kościółek

Antoni Nikiel

Marlena Makiel-Hędrzak

Marta Ożóg

Marek A. Olszyński

Mirosław Pawłowski

Marcin Pecka

Katarzyna Pietrzak

Marek Pokrywka

Agnieszka Przybyła

Daniel Rogala

Stephanie Szklanny

Magdalena Skowron

Maciej Śliwiak

Alicja Sawoniuk

Marcelina Siwiec

Magdalena Uchman

Anna Zimoląg

Barbara Wziątek - Dróżdż

Piotr Woroniec jr

Szymon Wojtanowski

Piotr Wójtowicz

Joanna Zawadowicz- MikołajczykOprawa muzyczna finisażu : Kamil Nieznański - bas i Mateusz Gębski - perkusja ( studenci Jazzu i muzyki rozrywkowej UR), Roman Władyka - gitara, Piotr Podulka - trąbka ( BDK)